Verkkokaupan ehdot

 1. Yleistä
 1. Nämä verkkokaupan ehdot (jäljempänä ”Verkkokaupan Ehdot”) tulevat voimaan 01.01.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Verkkokaupan Ehtoja sovelletaan verkkosivujen info(at)yllasloma.fi välityksellä mökkien vuokraus verkkokauppaan Ylläsloma Oy, y-tunnus 2051162-5  (jäljempänä ”Toimittaja”) ja asiakkaan välillä.
 2. Toimittaja vuokraa mökkejä yritysasiakkaille ja henkilöasiakkaille (jäljempänä yhdessä ”Asiakas”).
 3. Näiden Verkkokaupan Ehtojen lisäksi tilaukseen sovelletaan Toimittajan Varausehtoja (”Varausehdot”) siltä osin kuin Verkkokaupan Ehdoissa ei ole toisin sovittu.
 4. Toimittaja ei takaa verkkokaupan keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa ja palvelussa saattaa esiintyä katkoja esim. laitteiston huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden vuoksi. Toimittaja ei vastaa verkkokaupan käyttöön liittyvistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
 5. Toimittajalla on oikeus lisätä̈, muuttaa ja poistaa osia verkkokauppapalvelusta sekä̈ lopettaa verkkokauppapalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.
 6. Verkkokaupan sisältö (mukaan lukien verkkokaupan kuvat, tekstit, tuotetiedot, videot ja tekniikka) on Toimittajan tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. Aineettomia oikeuksia koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

 

 1. Verkkokauppapalvelun yhteystiedot

Yhteystiedot verkkokauppapalveluun liittyviä yhteydenottoja ja sitä koskevia reklamaatioita varten ovat seuraavat:

Ylläsloma Oy
Liakantie 309,
95460 TORNIO
p. 040 590 6406
info@yllasloma.fi

 

 1. Asiakkaasta kerättävät tiedot ja evästeet
 1. Asiakas luovuttaa tilausta tehdessään yhteystietonsa, jotka sisältävät nimen, sähköpostiosoitteen, postiosoitteen ja puhelinnumeron sekä yritysasiakkaan y-tunnuksen. Yritysasiakkaan puolesta toimivalla tulee olla kelpoisuus päättää̈ ja sitoutua verkkokauppapalvelussa tehtäviin tilauksiin.
 2. Asiakkaan tiedot tallennetaan Toimittajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon, palveluiden laskutukseen, myyntiin ja markkinointiin, asiakaskyselyihin sekä asiakasinformaation toimittamiseen. Asiakas voi tarkastaa itseään koskevat tiedot ottamalla kirjallisesti yhteyttä Toimittajaan. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä Toimittajan verkkosivuilla.
 3. Toimittajalla on oikeus olla hyväksymättä tilausta, mikäli kaikkia pyydettyjä asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai mikäli Asiakas ei muutoin täytä verkkokaupan Asiakkaalle asetettuja edellytyksiä.
 4. Toimittaja käyttää verkkokaupassa evästeitä. Eväste on pieni verkkokauppa-asioinnin yhteydessä käyttäjän internet-selaimeen asentuva tiedosto, joka mahdollistaa Toimittajan verkkosivuilla vierailevien Asiakkaiden seurannan ja helpottaa verkkokaupassa asioimista. Evästeiden avulla kerättävää tietoa ei liitetä Toimittajan Asiakasrekisteriin tallennettaviin asiakastietoihin. Evästeiden käyttö on turvallista ja Evästeiden käytön voi kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta poiskytkentä voi vaikuttaa verkkokauppapalvelun asianmukaiseen toimintaan.

 

 1. Mökkien vuokraaminen
 1. Asiakas voi vuokrata mökkejä rekisteröitymällä verkkokaupan asiakkaaksi. Rekisteröitymällä verkkokaupan asiakkaaksi Asiakas valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja on vastuussa salasanan salassapidosta. 
 2. Mökki vuokrataan verkkokaupassa valitsemalla verkkokaupan valikoimasta haluttu mökki, siirtämällä se ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö kassapalvelussa. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen sen vahvistamista. Tilauksen lopussa oleva tarjous muuttuu sitovaksi, kun Asiakas painaa esikatselunäkymän jälkeen ”Hyväksy“-painiketta, eikä tilausta voi enää sen jälkeen muuttaa verkkokaupassa (ks. kuitenkin kohta 6 ”Peruuttamisoikeus”).
 3. Sopimus tilauksesta syntyy, kun Toimittaja on lähettänyt tilausvahvistuksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa sisällöltään Asiakkaan tilausta.

 

 1. Hinnat ja maksutavat
 1. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan verkkokaupassa arvonlisäverollisina. Tilauksen maksettava summa määräytyy tilaushetkellä voimassa olevien hintojen mukaan. Laskutusjaksoittain veloitettavan Tuotteen hintaa voidaan muuttaa Yleisten Ehtojen kohdassa 18 kuvatulla tavalla.
 2. Jos verkkokauppaan on tullut virheellinen hinta, ei hinta sido Toimittajaa, mikäli hinta on niin selvästi virheellinen, että Asiakkaan katsotaan ymmärtäneen sen olevan virheellinen.
 3. Verkkokaupan maksuvälineinä käyvät Suomessa myönnetyt Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard –kortit. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti SSL-salatulla maksulomakkeella, josta tiedot lähetetään edelleen salattuna Luottokunnalle. Mitään korttitietoja ei tallenneta verkkokaupan omaan järjestelmään. Laskulla maksettaessa Asiakas hyväksyy Klarna AB yleiset laskuehdot. Asiakas vastaa laskutustietojensa oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Toimittajalle.

 

 1. Peruuttamisoikeus
 1. Tilaus voidaan peruuttaa tai Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä siihen voidaan tehdä muutoksia seitsemän (7) päivän kuluessa tilauksen kirjauspäivästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu Asiakkaalle kustannuksia. Mikäli Tuotteiden toimittaminen on kuitenkin Asiakkaan pyynnöstä aloitettu ennen edellä mainitun määräajan päättymistä ja Asiakas haluaa siitä huolimatta käyttää peruuttamisoikeuttaan, on Asiakkaan maksettava Toimittajalle tilauksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena tilauksen kokonaishinnasta. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos tilattu palvelu on kokonaan suoritettu. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta.
 2. Jos Asiakas peruu tilauksen edellä tarkoitetun peruuttamisajan sisällä, palautetaan Asiakkaalle kaikki tältä saadut maksusuoritukset viivytyksettä peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota Asiakas on käyttänyt tilatessaan Tuotteen, elleivät Asiakas ja Toimittaja sovi muusta palautustavasta.

 

 1. Sovellettava laki ja erimielisyydet
 1. Verkkokauppapalveluun ja Verkkokaupan Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 2. Verkkokauppapalvelun käyttöä̈ ja Verkkokaupan Ehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.