Varausehdot

Yleistä

Nämä varausehdot on tarkoitettu lomamökkien viikkovuokrauksessa käytettäviksi. Ehdot koskevat tilausta, varausta, peruutuksia ja markkinointiorganisaation velvollisuuksia. Ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen ja/tai asiakas on maksanut varausmaksun ja/tai koko vuokran ja/tai markkinointiorganisaatio on varauksen vahvistanut asiakkaalle. Lomamökin viikkovarausaika on tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 11.00. Vaihtopäivänä on yleensä lauantai, ellei erikseen ole muuta ilmoitettu tai sovittu. Majoittujien on täytettävä matkustajailmoitus saavuttaessa kohteeseen.

Varaaminen

Asiakas suorittaa lomamökin varaamisen internetissä siellä olevien ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse vahvistus ja infopaketti, joka sisältää

• maksuohjeet

• varausehdot

• asukas- ja siivousohjeet

• ajo-ohjeet lomakohteeseen

• ohjeet vuokran maksua ja avainten luovutusta varten

Varaus on pätevä, kun asiakas on maksanut maksut eräpäivään mennessä.

Maksut

Ennakkomaksu on suoritettava varattaessa. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi kuukausi ennen varatun loman alkua. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin kuukausi ennen loman alkua, koko vuokra on maksettava samalla kertaa. Jos ennakkomaksua ja loppusuoritusta ei ole maksettu niille määrättyihin eräpäiviin mennessä, on varauksista huolehtivalla markkinointiorganisaatiolla oikeus perua varaus. Laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 8 vrk sisällä laskun päiväyksestä.

Peruutukset

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut markkinointiorganisaatiolle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Maksettu ennakkomaksu jää peruutuksen yhteydessä varauksista huolehtivalle markkinointiorganisaatiolle, peruutuskuluja 100 € peritään sillonkin jos asiakas on jättänyt ennakkomaksun maksamatta ja näin ollen varaus on peruuntunut. Jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin kuukausi ennen loman alkua, veloitetaan kuitenkin koko loman hinta. Siinä tapauksessa, että vuokranantaja saa vuokratuksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa, lukuunottamatta peruutuskuluja 100 €. Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa takaisin, lukuunottamatta peruutuskuluja 100 €, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistus). Mökkiloman kuluessa tehtyjä peruutuksia ei hyväksytä. Markkinointiorganisaatio voi perua varauksen ylivoimaisen esteen(force majeure) vuoksi. Asiakkaalla on oikeus tällöin saada kaikki maksamansa suoritukset takaisin.

Lomamökin käyttö

Avaimet tai avainkoodi luovutetaan asiakkaalle saapumisajankohtana varauksen vahvistuksessa ilmoitetulla tavalla. Asiakkailla on velvollisuus tutustua mökillä sijaitsevan mökkikansion ohjeisiin ja noudattaa annettuja ohjeita. Lähdettäessä mökki on kalusteineen ja varusteineen luovutettava vähintään siinä kunnossa kuin se oli avaimia vastaanotettaessa. Mökkiloman vuokraan sisältyvät kalusteet, mökillä olevat varusteet, peitteet, tyynyt, patjat, keitto- ja ruokailuastiat  ruokailuvälineet, lämmitys sekä energia ruoanlaittoon ja valaistukseen. Ellei toisin sovita, asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja pyyheliinat. Asiakas vastaa siivouksesta loman aikana ja sen lopuksi, jollei toisin ole sovittu etukäteen. Jos siivousta ei ole suoritettu varauksen päättyessä, on mökin huoltajalla oikeus periä siivousmaksu alk. 150 €. Telttailu, leiriytyminen tai muun vastaavan lisämajoituksen käyttö lomamökin alueella on kielletty. Lomamökkiä ja sen aluetta saa käyttää asumiseen enintään se vuodepaikkojen määrää vastaava henkilöluku, joka oli varauksen perusteena. Avotulen teko mökin alueella on kielletty. Kotieläimiä, kuten koiria, kissoja tai vastaavia saa tuoda lomamökille etukäteen sopimalla. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle tulleet vahingot. Ilmoittamatta jätetyistä vahingoista ja niiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteen siivoukseen, varustukseen tai kuntoon liittyvät valitukset osoitetaan välittömästi kohteeseen saavuttaessa huoneiston huoltajalle tai markkinointiorganisaatiolle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia asunnon huonoon kuntoon vedoten tai siivouksen suorittamatta jättämisestä, ei hyväksytä. Jos asiakas ja myyjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakuntaan.

Riitojen ratkaisu

Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimusriidat neuvottelemalla. Jos sopimukseen ei päästä, riidat ratkaistaan paikallisessa käräjäoikeudessa.

Hintojen muutokset

Varauksista vastaava osapuoli varaa oikeuden oikaista esimerkiksi varausjärjestelmästä aiheutuneet tai hintatiedoissa olevat virheet ennen varauksen syntymistä. Varauksen vahvistumisen jälkeen on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa vain, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

 

Peruutukset COVID-19 (koronavirus) epidemian tai pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten johdosta.

Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska epidemiassa / pandemiassa asetettavat kansainväliset ja/tai kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.

Varatessaan mökin asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan normaaleja varaus- ja peruutusehtoja.

Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että asiakas ei pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia. Varatessaan mökin asiakas on tietoinen, että lentoyhtiöt voivat peruuttaa ja muuttaa aikataulujaan epidemian tai pandemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

Suosittelemme lisäksi huolehtimaan oman matkavakuutuksen voimassaolosta ja selvittämään vakuutuksen ehdot omasta vakuutusyhtiöstä.